Bovi Consult s.r.o.

 

Log-in
Produkter
Kontakt
 

Bovi Consult – working “cow-know-how!”

BoviConsult er en rådgivningsvirksomhed specialiseret I rådgivning for mælkeproducenter, samt undervisning og instruktioner for farmmedarbejdere, driftsledere, rådgivere og dyrlæger samt andre faggrupper med tilknytning til mælkeproduktion.

Bovi Consult rådgiver mælkeproducenter i Danmark og de centraleuropæiske lande udfra viden om, at kvæg producerer mest og medvirker til det højeste økonomiske afkast, når kvægets naturlige adfærd og behov tilgodeses bedst muligt.

Bovi Consult er både politisk og kommercielt totalt uafhængig af organisationer og virksomheder

 Historik.

Bovi Consult drives af senioradviser Jens Ole Christiansen, som har mere end 30 års erfaring med rådgivning til landbrugserhvervet. Jens Ole Christiansen har ved ansættelser på det daværende Landskontor for Kvæg, Dansk Shell Agro afd., Landsforeningen for Rød Dansk Malkerace, Keenan Danmark og FirstFarms A/S erhvervet et solidt og bredspektret erfaringsgrundlag vedrørende mælkeproduktion.

Primo 1997 etablerede Jens Ole Christiansen BoviCon ApS kvægrådgivning, som var det første private rådgivningsfirma med mælkeproduktion som speciale uden samtidig salg af produkter. BoviCon var en af frontkæmperne i udbredelsen af TMR fodringsprincippet, og var desuden i forreste linie mht. at rette fokus på goldkomanagement, varmestress hos køer, implementeringen af sand i sengebåse, koadfærd og –velfærd. Desuden var Jens Ole Christiansen med i reaktionen ved oversættelsen og udgivelsen af bogen KoSignaler, og var desuden certificeret KoSignal træner i Danmark. BoviCon var i øvrigt det første firma, som indførte delvis provisions baseret betaling for rådgivning, og dette system videreføres i Bovi Consult.

Firmaet blev 10 år senere solgt, da der opstod mulighed for at medvirke til opbygning af FirstFarms A/S mælkeproduktion i Slovakiet fra 800 til 3.500 køer.

Som følge af begrænsede udviklingsmuligheder pga. finanskrisen, blev Bovi Consult etableret i 2009, og har base fra kontoret i Láb, Bratislava amt i Slovakiet. Firmaet yder foruden rådgivning i Danmark også rådgivning i 5 centraleuropæiske lande, samt medvirker til udvikling af kvægprojekter i Rusland.

 

Velkommen til hjemmesiden, som gradvis vil blive udbygget

 

Dansk flag
Dansk

English
  Bovi Consult working "cow-know-how"